Farmacija ir medicina

  • Atstovavimas ginčuose dėl padarytos žalos
  • Konsultavimas žalos sveikatai atlyginimo klausimais
  • Viešieji pirkimai, sutarčių rengimas
TOP