Aplinkosauga.lt

APLINKOSAUGA UAB - aplinkosaugos konsultacijų bendrovė, teikianti nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui. Mūsų ilgalaikę patirtį turintys aplinkosaugos ekspertai ir specialistai, vertina įmonių atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams ir padeda įmonėms rasti palankiausią ir pigiausią sprendimą iškilusioms problemoms spręsti. Garantuojame darbo kokybę ir laiku atliekamą darbą. Kartu su partneriais padėsime spręsti visas problemas aplinkosaugos srityje, susijusius su įmonės vykdoma veikla, parengsime reikiamus dokumentus, atstovausim įmonę valstybinėse institucijose.

PASLAUGOS:

Patikėjus apskaitą mūsų specialistams, atliekame įmonės aplinkosauginį vertinimą.
Teikiame individualius mokymus įmonių darbuotojams.
Gamintojus ir importuotojus registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade, rengiame privalomuosius dokumentus - aplinkosaugos apskaitų vedimo tvarkas, aprašus bei įsakymus, įmonei pageidaujant, vedame gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų tvarkymo apskaitos informacinę sistemą (GPAIS), pildome Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių, stacionarių taršos šaltinių, pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas. Rengiame dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui, taršos leidimui gauti bei informaciją dėl poveikio aplinkai vertinimo.

TOP